Contact

Naar de schoolsite

Drie Koningen

De Drie Koningen ligt in het midden van de oude kern van De Meern. De school heeft twee locaties, die dicht bij elkaar liggen. De locatie Mereveldlaan is een paar jaar geleden opgeleverd, terwijl de locatie Boelenslaan gerenoveerd is.

De Drie Koningen werkt vanuit een katholieke identiteit, zoals de andere scholen van de stichting. In de dagelijkse praktijk vinden we het vooral belangrijk om onze kinderen kennis mee te geven van het katholieke geloof, maar ook van andere religies. Dit doen we op een 'open' manier, zonder te willen overtuigen. We willen met name de verbanden tussen religies benadrukken in plaats van de verschillen.

Ons onderwijs en de keuzes die we maken worden zoveel mogelijk onderbouwd door wetenschappelijke onderzoeksresultaten. In tegenstelling tot veel andere scholen, kiezen we ervoor om vanuit kennis intensief curriculum samen te leren. Vanuit deze basis van kennis, volgt het aanleren van vaardigheden. Hierbij maken we gebruik van de meest recente onderwijskundige inzichten. Vanuit ons streven om alle kinderen zo goed mogelijk te laten leren, is effectiviteit een belangrijk uitgangspunt bij ons op school. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de kinderen, vanuit een positieve benadering.