Ouders

Passend Onderwijs

Wij bieden passend onderwijs aan door een rustig en voorspelbaar leerklimaat te bieden waarin alle  leerlingen maximaal worden begeleid en daardoor maximaal kunnen leren. Formatieve toetsing zetten  wij in om te controleren of leerlingen de informatie begrijpen. Leerlingen die achterlopen ontvangen de extra ondersteuning die zij nodig hebben om weer op niveau te komen. Leerlingen die door bepaalde  situaties niet goed kunnen meekomen in de lessen, worden in eerste instantie begeleid binnen de scholen. Als leerlingen meer ondersteuningsbehoeften hebben dan de scholen kunnen bieden, wordt samen met het samenwerkingsverband gezocht naar de best passende oplossing.
 

Ouderbetrokkenheid

Als stichting zetten wij de komende jaren intensief in op een effectief educatief partnerschap met de ouders/verzorgers. Hiervoor is een goede relatie tussen de ouder/verzorger en de leraar (de school) van groot belang. Kinderen met betrokken ouders, die weten hoe ze hun kind kunnen begeleiden in schoolse taken, zijn succesvoller en ervaren meer plezier op school dan kinderen zonder betrokken ouders. Daarom besteden de scholen veel aandacht aan dit partnerschap. Zo gaan wij de wenselijkheid onderzoeken van een home-school agreement, een sterke samenwerking tussen medewerkers, ouders en verzorgers. In een home-school agreement worden de verantwoordelijkheden van de leraar en ouders/verzorgers t.o.v. elkaar en naar het kind toe beschreven. Daarnaast is er goede informatievoorziening richting de ouders en doet de school er alles aan om ouders betrokken te krijgen en te houden bij het leerproces van hun kind en de school in het algemeen, door bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten te organiseren.