Werken bij Wijs!

Top leerkrachten voor kwaliteitsonderwijs

Wij stimuleren leraren het maximale uit zichzelf en uit de leerlingen te halen. Onze doelstelling in 2022 is dat 30% van de medewerkers beschikt over een WO-bachelor, HBO-of WO-Master. Wij investeren daarom veel in de professionalisering van onze medewerkers en prefereren in onze wervingsprocedures mensen met deze kwalificaties. De komende jaren gaat Wijs! een Academie opzetten voor de bijscholing van medewerkers en het op peil houden/brengen van de basiscompententies van (nieuwe) medewerkers. Wij zijn er van overtuigd dat al onze leraren kwalitatief hoogwaardige leraren kunnen zijn. Door zelf leraren op te gaan leiden, verwacht de stichting het voorspelde leraar tekort te matigen.  

Trainingen binnen deze Academie worden verzorgd door senior- of expertleraren en door externen. Deze professionele cultuur waarin de kwaliteit van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is spreekt veel hoger opgeleide leraren aan. Zo kunnen wij de laatste tijd in wervingsprocedures steeds vaker kiezen voor leraren met een WO-bachelor, HBO-of WO-Master.